Motie Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied

natuur

Overwegende dat het handboek bedoeld is om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen, door handvaten te bieden om extra landschappelijke kwaliteit toe te voegen aan ons landelijk gebied,

verzoekt het college: zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór het zomerreces, een loket 'Toepassing Handboek Buitengebied Westvoorne' op te richten om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen, door handvaten te bieden om extra landschappelijke kwaliteit toe te voegen aan ons landelijk gebied 
Inschrijven voor onze nieuwsbrief