Motie Natuurgericht openbaar groen

natuur

- er binnen de bebouwde kom gestart is met natuurgericht beheer van het openbaar groen en de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg te Rockanje en aan De Ruy, Hoflaan en de Kleidijk te Oostvoorne op basis van natuurgericht beheer worden onderhouden;

verzoekt het college:


De kwaliteit van de omgeving te verbeteren voor mens, dier en plant door:
- natuurgericht beheer, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, als standaard beheer op te nemen in visie- en beleidsplannen;
- voornoemde visie- en beleidsplannen nader af te stemmen met betrokken partijen;
- de visie- en beleidsplannen in te brengen als nieuw beleid voor de gemeente Voorne aan Zee.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief