Motie NOM woningen Oostvoorne

Stock_344304125

De raad in vergadering bijeen op 23 maart 2021, in kennis gesteld van het voorstel Heroverweging NOM ready complex 107 en 109

Een advies aan de raad voor te leggen voor de woningen behorende bij het complex 107 en 109 en daarbij:
- het achterstallig onderhoud op korte termijn uit te voeren;
- een burgerparticipatietraject te starten waarbij de bewoners worden meegenomen voor de toekomst van de betreffende wijk;
- met betrokken partijen (College, Raad en inwoners) te verkennen welke mogelijkheden er zijn om compleet NOM te verduurzamen;
- het principe passief bouwen mee te nemen in de verkenning en uitwerking;
- met betrokken partijen (College, Raad en inwoners) te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor nieuwbouw waarbij bewoners weer terug kunnen keren naar hun woning.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief