Motie passend woningaanbod

Stock_60988374

Overwegende dat vigerende bestemmingsplannen de bouw van niet standaard woningen / woonvormen vaak niet mogelijk maken ende procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan vaak meerdere jaren duurt.

 verzoekt het college:
- bij nieuwe, door de gemeenteraad van Westvoorne vast te stellen bestemmingsplannen ofwel omgevingsplannen aangaande gebieden, de bestemming van niet standaard woningen / woonvormen (bv. Knarrenhof) mogelijk te maken, dan wel daar een vrijstellingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid voor op te nemen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief