Motie toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

Stock_178904791

Constaterende dat de toekomstbestendigheid van onze buitensport-accommodaties een prioriteit is van ons als Raad

verzoekt het college om:1. Medio kwartaal 1 2021 een voorstel met opties aan de Raad voor te leggen teneinde ook deze buitensport-accommodatie toekomstbestendig te maken;

2. Dit voorstel behelst een totaal strategische visie waarin de zelfwerkzaamheid & zelfredzaamheid van de vereniging opgenomen zijn;

3. Vooralsnog een bedrag ad EUR 300.000 te reserveren om de toekomstbestendigheid te realiseren:


- Hiervoor EUR 150.000 te gebruiken uit het teveel gereserveerde bedrag voor de vervanging van het kunstgrasveld 2 bij Forcial;
- De resterende EUR 150.000 uit de algemene reserves te dekken.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief