Motie VV Rockanje blijft op de Drenkeling

Stock_209859809

De raad in vergadering bijeen op 2 juni 2021, in kennis gesteld van het aangenomen raadsvoorstel privatisering en subsidiemogelijkheden bouwproces O.V.V. en V.V. Rockanje in de raadsvergadering van 28 april 2021

Verzoekt het college:

- het raadsbesluit van 28 april 2021 ongehinderd uit te voeren en daarmee het eigendom en opstalrecht van de accommodatie op de Drenkeling overdraagt aan V.V. Rockanje; 

- initiatieven tot verplaatsing van V.V. Rockanje te staken. 
Inschrijven voor onze nieuwsbrief