Olie en scherpe stukken na ongeval

20220819_1488-hevweg-motorsteun-web

Naar aanleiding van het eenzijdig ongeluk, gisteravond op de Heveringseweg, zijn onderdelen van een auto op de weg en in de berm terecht gekomen. Vandaag blijkt dat er nog veel (scherpe) rommel in de berm ligt maar vooral dat er nog olie en oliesporen op zowel op het wegdek, in de berm grenzend aan het wegdek en in de berm in het algemeen aanwezig is.

Datum vraagstelling 19-08-2022

Vraagsteller D. van Orselen
Vraag
Naar aanleiding van het eenzijdig ongeluk, gisteravond op de Heveringseweg, zijn onderdelen van een auto op de weg en in de berm terecht gekomen.
Vandaag blijkt dat er nog veel (scherpe) rommel in de berm ligt maar vooral dat er nog olie en oliesporen op zowel op het wegdek, in de berm grenzend aan het wegdek en in de berm in het algemeen aanwezig is.

Zowel vanuit een ecologische gedachtegang, regel- en wetgeving als vanuit veiligheid voor de weggebruikers is het ongepast olievervuiling op dergelijke wijze achter te laten. Hiervoor zijn ook diverse calamiteitendiensten beschikbaar.

1. Ziet de wethouder noodzaak om op meest korte termijn de olie te verwijderen van het wegdek en uit de berm
2. Zo ja, wanneer is de olie en rommel opgeruimd zodat er weer sprake is van een veilige weg
3. Welke maatregelen treft de wethouder tussentijds, nu er constateerbaar sprake is van een onveilig wegdeel


Portefeuillehouder
H. de Graad

Sector/Team
GG/W&R

Datum beantwoording
29-08-2022
Antwoord
1. Direct na het ongeval is Ecoloss Project B.V. ter plaatse geweest om de olieverontreiniging op zowel op het wegvak alsmede in de groenstrook op te ruimen. Als bijlage bij deze beantwoording is het EHBI (Eerste Hulp bij (milieu) Incidenten) rapport toegevoegd. Op 22 augustus 2022 is door Ecoloss een nabehandeling uitgevoerd om de resterende verontreinigingen op te ruimen.
2. Op vrijdag 19 augustus 2022 heeft de buitendienst de overige rommel opgeruimd. Hierbij te denken aan het kapotte portaalbord dat niet meer functioneel ingezet kan worden evenals losse onderdelen in de berm.
3. In de gemeenteraad van 25 mei 2022 heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel ten aanzien van de uitwerking maatregelen verbeteren verkeersveiligheid op de doorgaande wegen in Oostvoorne. De uitwerking heeft plaats gevonden en het conceptbesluit is in de AHRI commissie getoetst. Het besluit wordt in september 2022 ter behandeling in de raad gebracht.

Het Waterschap gaat voorbereidingen treffen, om de wegvakken die onder hun beheer vallen, vanaf 2023 de doorgaande wegen tussen Rockanje en Oostvoorne duurzaam veiliger in te richten.


Diverse berichten

In de commissievergadering van maandag 12 april is gesproken over het initiatief van de Aldi om zich in Oostvoorne te kunnen vestigen. De Aldi heeft samen met de gemeente een winkel aan de Ruy met een...
De 3 gemeenteraden hebben tijdens de raadsvergadering in mei ingestemd met de locatie in Hellevoetsluis. In de huisvestingsvisie worden de gemeentehuizen van Brielle en Westvoorne grotendeels ontmante...
Op 20 april 2022 bespreekt de raad de aankoop van grond in Rockanje en de verhuizing van de voetbal. Dit amendement geeft mee om wel de grond aan te kopen voor bijv. woningbouw maar de voetbal te beho...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.