Dorpsvisie van Tinte

tintefilm


Bekijk de dorpsvisie Oostvoorne op youtube, een mooie presentatie en verbeelding.

Op het dijklint kruist het dorp zich met de Strypse Wetering, een oude kreekloop met bijzondere flore en fauna en een informeel laarzenpad om de natuur te beleven en een ommetje te maken. De kern ontleent haar naam aan de verfstof die gemaakt werd in de meekrapfabriek, die het ontstaan van Tinte symboliseert.Diverse berichten

Constaterende dat: * er de afgelopen 2 seizoenen een schaapskudde in het gemeentelijk duinterrein op een natuurlijke manier de vegetatie in toom te houden....
Partij Westvoorne heeft de domeinnaam www.VoorneaanZee.nl overgedragen aan de burgemeesters van de drie fuserende gemeenten. De lokale politieke partij uit Westvoorne had de domeinnaam al in 2018 gere...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief