Even voorstellen: Rens van der Blom

Nummer 43 op lijst 7

Rens van der Blom

Ik ben Rens van der Blom, 71 jaar, en ik woon in Oostvoorne. Sinds 2006 ben ik Secretaris-Rentmeester van Stichting het Merula Weeshuis in Brielle, een stichting die vooral sociale woningen aan ouderen en starters op de woningmarkt verhuurt.

Daarvóór was ik interim manager met de specialismen: financiën, management, sociale verhuur en sociale woningbouw. Naast mijn werkzame leven was ik veel actief als vrijwilliger. Zo was ik in 1974 medeoprichter van Tennis Vereniging Zwartewaal en in 2000 was ik de oprichter van Vrienden van Oostvoorne.

Ik steun Partij Voorne aan Zee omdat deze partij als enige een goed onderbouwde positieve bijdrage heeft geleverd aan de politieke discussie in Westvoorne. Diverse berichten

Voor voetbalvereniging Rockanje is het erop of eronder met het huidige voorstel om te verhuizen. Ook voor de andere verenigingen en de belastingbetalende inwoners, geraamde kosten richting het eindres...
Veel natuur in Nederland is gevoelig voor stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Zo ook de beschermde Natura2000-gebieden in de Duinen-eilanden en Delta, waar de stikstofdepositie al decennialang te h...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief