Motie Bereikbare Woningen

Stock_60988374

Overwegende dat de doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;

Verzoekt het college:


- te voorzien in 75 nieuwbouwwoningen boven de geliberaliseerde huurgrens, in de prijsklasse van € 700,00 tot € 1000,00;
- in 2021 deze woningen als eerste beschikbaar te stellen aan de huidige huurders van het woonbedrijf en ingezetenen van Westvoorne;
- de vrij gekomen sociale huurwoningen als eerste aan te bieden aan de inwoners van Westvoorne .
Diverse berichten

Wij kiezen voor groene dorpen met kleurrijke pleinen, gezellige terrasjes, leuke activiteiten en passende evenementen....
Samengaan gaat vaak om het aantal zetels, maar bij ons ging het altijd om wat we écht belangrijk vonden en ik denk dat we daarom beter maar gewoon onszelf moeten blijven. Ik vind het een hele goede en...
Onderstaand een nieuw overzicht van alle partijen. Eerst lijst 1 tot en met 5, daaronder lijst 6 tot en met 10...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief