Motie Compensatie sport- en cultuurverenigingen

Stock_344874668

overwegende dat: - het voortbestaan van verschillende verenigingen als gevolg van het coronavirus onder druk staat;

verzoekt het college:

te onderzoeken welke financiële ruimte er binnen de rijksmiddelen is om cultuur- en sportverenigingen te compenseren op langere termijn voor de schade die is ontstaan als gevolg van het coronavirus en op korte termijn te komen met een voorstel richting de raad,Diverse berichten

Het Verdeel en Vestigingsbeleid en regels coffeeshop Hellevoetsluis 2022 is op 15 maart 2022 vastgesteld. Het is klip-en-klaar waar wel en waar geen coffeeshop is toegestaan....
Een belangrijk thema voor Partij Voorne aan Zee is veiligheid in het verkeer.
verzoekt het college zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ten behoeve van een toekomstbestendige organisatiestructuur van het WoonBedrijf ter bespreking aan de raad voor te leggen...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief