Motie Compensatie sport- en cultuurverenigingen

Stock_344874668

overwegende dat: - het voortbestaan van verschillende verenigingen als gevolg van het coronavirus onder druk staat;

verzoekt het college:

te onderzoeken welke financiële ruimte er binnen de rijksmiddelen is om cultuur- en sportverenigingen te compenseren op langere termijn voor de schade die is ontstaan als gevolg van het coronavirus en op korte termijn te komen met een voorstel richting de raad,Diverse berichten

Veel inwoners van Voorne aan Zee zijn teleurgesteld in de landelijke en lokale politiek en twijfelen eraan of het uitbrengen van hun stem op 23 november zin heeft....
Vanuit de RES is de ambitie en strategie om zeer stevig in te zetten op het benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief