Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

AdobeStock_319841818-paardensport-w

Constaterende dat: - een paardensportvereniging in Rockanje op het bedrijventerrein ongewenst is; - er op Voorne-Putten geen locatie bestaat die kan voorzien in voldoende faciliteiten behorende bij de paardensport.

Overwegende dat:
- doorontwikkeling van de paardensport past binnen het landschappelijke karakter van Westvoorne;
- een dergelijke voorziening aantrekkingskracht heeft om te verblijven en te recreëren voor sporters en hun bezoekers in Westvoorne;
- deze voorzieningen bijdragen aan de lokale economie;
- doorontwikkeling van de locatie Moolhoek een positief effect heeft op de gevestigde bedrijven en werkgelegenheid.


Verzoekt het college:
- in overleg te blijven met de ruitersportverenigingen om te onderzoeken wat de beste locatie is voor een ruitersportcentrum op Voorne;
- de locatie Moolhoek, na verplaatsing ruitersportvereniging, passend te ontwikkelen als bedrijventerrein;
- een nieuw te realiseren ruitersportcentrum te faciliteren in samenwerking met ruitersportverenigingen waarbij de gemeente een voorstel doet voor een passende financiële bijdrage.
Diverse berichten

Alice Vermeer is verzocht om als raadsrapporteur de commissie te adviseren over het beleid Schuldhulpverlening. Het onderstaande advies is gepresenteerd aan de commissie....
Een podium voor alle verenigingen en stichtingen, of het nu om sport, cultuur, kunst of welzijn gaat. Tijdens het evenement kunt u zich presenteren en leden en vrijwilligers werven....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief