Motie Drenkeling: aanpassing groen en blauw, ruimte voor inwoners

2021-06-10-drenkeling--verbeelding

is van mening dat ook na de aanpassing van het bestemmingsplan, wordt door veel bewoners van de Drenkeling en aan de randen daarvan, de afstand tussen de bestaande en nieuw geplaatste bouwwerken als onvoldoende ervaren; 

verzoekt het college: 

- het definitieve stedenbouwkundig voorontwerp van Drenkeling fase 2 zodanig te maken dat er robuuste afscheiding is door groen en blauw tussen de bestaande bebouwing aan de rand van de Drenkeling en de beoogde nieuwe bebouwing, 

- dat er wordt bepaald waar de twee projecten van inwoners van Westvoorne (CPO en Knarrenhof) een plaats kunnen krijgen in Drenkeling fase 2, 
Diverse berichten

Bekijk de dorpsvisie Rockanje op youtube, een mooie presentatie en verbeelding.
Op 4 november 2020 heeft Partij Westvoorne het college geattendeerd op onveilige verkeerssituaties op (met name) de Brielseweg, de Ruy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief