Aanbevolen

Motie evenementen Westvoorne

evementen

Constaterende dat de gemeente kan ondersteunen in het ter beschikking stellen van dorspleinen en maatschappelijk vastgoed, zoals de meander en MFC de Man.

Spreekt derhalve uit:


Dat de gemeente Westvoorne optreedt als facilitator van wekelijkse evenementen in Oostvoorne, Tinte en Rockanje, daarmee voorwaarden stelt aan de initiatieven en procesmatig ondersteunt, waarmee de gemeenteraad stelt dat:


- De gemeente in gesprek gaat met alle ondernemers in Westvoorne en deze ondernemers gelegenheid geeft te participeren in kleinschalige evenementen;
- de organisatie van deze evenementen door initiatiefnemers kan worden opgepakt of worden uitbesteedt;
- de gemeente maximaal faciliteert




Diverse berichten

De raad in vergadering bijeen op 23 maart 2021, in kennis gesteld van het voorstel Heroverweging NOM ready complex 107 en 109...
Op donderdagavond rond 21:00 heeft er een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden, waarbij een auto met extreem hoge snelheid tegen een boom is gereden. Het motorblok kwam meters verderop in de berm terecht....
Bekijk de dorpsvisie Oostvoorne op youtube, een mooie presentatie en verbeelding.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief