Motie: Hulp- en zorgwijzer voor Westvoorne

AdobeStock_231370966-mantelzorg-w

De mogelijkheid te onderzoeken om voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen en daarvan de regiefunctie te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de aanbieders gecontroleerd wordt

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op maandag 12 november 2018.

Overwegende dat:
- er een scala aan professionele en semiprofessionele hulpverlenende instanties is;
- daarnaast ook verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen (vrijwillige) hulp aanbieden;
- zoeken naar passende hulp vaak heel lastig is, dit zeker geldt voor mensen die niet goed thuis zijn in het opzoeken op het internet;
- de gemeente Westvoorne geen (digitaal) systeem heeft waarin opgezocht kan worden welke hulp of zorg geboden wordt en door wie die aangeboden wordt;
- In andere gemeenten dergelijke systemen wel voorhanden zijn,

Is van mening dat:
- elke inwoner van Westvoorne op eenvoudige wijze een antwoord moet kunnen vinden op de meest voorkomende hulp- en zorgvragen over onder meer (zelfstandig) wonen, zorg, financiën;
- dit door middel van een makkelijk toegankelijke digitale hulp en zorgwijzer door de gemeente geleverd kan worden;
- deze zorgwijzer ook door wijkverpleegkundigen en andere professionals gebruikt kan worden,

Verzoekt het college:
- de mogelijkheid te onderzoeken om voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen en daarvan de regiefunctie te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de aanbieders gecontroleerd wordt;
- de kosten hiervan in kaart te brengen;
- de raad in het eerste kwartaal van 2019 te informeren over de mogelijkheden en kosten.

en gaat over tot de orde van de dag

Partij Westvoorne Alice Vermeer


Diverse berichten

Vanmiddag om 16u00 is er een extra raad inzake het masterplan Voorne aan Zee. Partij Voorne aan Zee heeft een motie opgesteld, die vanavond besproken wordt door de raad en College. ...
Door lid te worden van de partij Voorne aan Zee maak je jouw stem echt waardevol! Als lid van Partij Voorne aan Zee mag je, als je dat wil, meepraten en meebeslissen over de partij. Over onze koers, a...
verzoekt het college zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ten behoeve van een toekomstbestendige organisatiestructuur van het WoonBedrijf ter bespreking aan de raad voor te leggen...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief