Motie Korenmolen ‘De maalderij’

Korenmolen-kleur

Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

 Verzoekt het college:
- eenmalig een substantiële bijdrage toe te kennen voor het bezoekerscentrum 'De maalderij';
- daarmee het pand 'De maalderij' te behouden en veilig te stellen voor de maatschappelijke en culturele omgeving;
- maximaal te faciliteren in het tot stand komen van de benodigde vergunningen.
Diverse berichten

verzoekt het college in overleg met OVV, in de geest van de bijgeleverde financieringsmethodiek de raad per september 2019 een plan van aanpak en de doorberekening van het gedeelde eigenaarschap ...
 Passende en betaalbare woningen Onze speerpunten over wonen:...
Woonbedrijf knapt krakkemikkige woningen op, verhoogt de huur met 27 euro per maand en schuift de verduurzaming (en kosten) door naar de nieuwe gemeente Voorne....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief