Aanbevolen

Motie Nu handelen, sneller beoordelen!

AdobeStock_231370966-mantelzorg-w

Constaterende dat: - het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,

 Verzoekt het college:


- te zorgen dat cliënten die dat nodig hebben zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen, daartoe de spoedprocedure te bezien en indien noodzakelijk aan te passen;
- hierover de raad zo spoedig mogelijk te informeren en dit aspect te betrekken bij het mantelzorgbeleid.
Diverse berichten

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzo...
Kom naar de Veiligheidsdag Westvoorne op 18 juni! De gemeente Westvoorne organiseert samen met de brandweer, politie, reddingsbrigade, ambulance en de boa's de Veiligheidsdag Westvoorne bij de Veiligh...
Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief