Motie optimaliseer subsidie aanvragen

Stock_344874668

constaterende dat: • Er diverse mogelijkheden voor de gemeente zijn om kosten te reduceren door het aanvragen van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;

verzoekt het college om: 

1. Toe te zien op een volledige aanvraag van subsidies, heffingskortingen en dergelijke; 

2. De risico's die hiermee samenhangen te onderkennen en controlemaatregelen om dit te beperken adequaat in de organisatie in te bedden.  
Diverse berichten

Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met aantrekkel...
Partij Voorne aan Zee heeft verzocht om de raadsinformatiebrief van het College te bespreken in de commissie betreffende het te realiseren windproject aan de Noordzeeboulevard, ten westen en oosten va...
Wij willen graag een innovatieve bijdrage leveren aan de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit al in een aantal lopende bouwprojecten, maar zouden graag meehelpen de haalbaarheid verder t...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief