Motie: Spreekuur Wijkverpleegkundige

AdobeStock_231370966-mantelzorg-w

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks inloop spreekuur in de woonzorgcentra de Leemgaarde en Stuifakkers speciaal voor mensen met hulpvragen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op maandag 12 november 2018


Overwegende:

- dat het aantal ouderen die zelfstandig wonen met een zorgvraag toeneemt en daarmee ook het aantal hulpvragen van mensen;
- dat het aanbod van diensten, gespecialiseerde aanbieders en wegen die bewandeld kunnen worden bij het zoeken naar hulp dusdanig veelvuldig zijn, dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien;
- dat ouderen niet altijd beschikken over de kennis van de digitale mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn;


Is van mening:

- dat door een helder antwoord of een oplossing op een hulpvraag, mensen ontzorgd worden;
- dat de functie van wijkverpleegkundige hiervoor heel geschikt is voor deze wijze van ontzorgen. Zij kan kennis delen, signalen oppakken, haar netwerk gebruiken en praktische zaken regelen;


Verzoekt het college:

- In samenwerking met de wijkverpleegkundigen de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks inloop spreekuur in de woonzorgcentra de Leemgaarde en Stuifakkers speciaal voor mensen met hulpvragen
- De kosten hiervan in kaart te brengen;
- De raad in het eerste kwartaal van 2019 te informeren over de mogelijkheden en kosten

en gaat over tot de orde van de dag,
Partij Westvoorne Alice Vermeer


Diverse berichten

Eindelijk gaat er iets gebeuren, daar zijn we blij mee! De manier waarop en wat het betekent voor de volgende renovatie en (huur-) kosten,  wat minder. De gemeentelijke berichtgeving op Facebook ...
Presentatie Drenkeling raadscommissie Grondgebied en Milieu 6 januari 2021
Op woensdag 23 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief