Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

Stock_238128297

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de veiligheidssituatie op de Brielseweg, deRuy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne door meerdere bewoners en omwonenden,

 Verzoekt het college:

- de verkeerssituatie te laten beoordelen door een extern bureau, zoals bijvoorbeeld De Groot Verkeer en Veiligheid, vanuit het perspectief een verkeersveilige omgeving voor fietsers en voetganger, specifiek de jongste verkeersdeelnemers;
- het uitgevoerde onderzoek door middel van een advies aan de raad voor te leggen per januari 2021;
- tussentijds maatregelen te treffen die de veiligheid van voornoemde verkeersdeelnemers bevorderen en zekerstellen.Diverse berichten

Een belangrijk thema voor Partij Voorne aan Zee is veiligheid in het verkeer.
Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale partners Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard is belangrijk...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief