Motie: Voedselbank

AdobeStock_354009182-initiatief-w

Verzoekt het college de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves. In de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, het verstrekken van voedselpakketten, doelen en preventie daarin integraal op te nemen.


De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 3 juli 2018,

Overwegende:

  • -dat over het jaar 2019 vanuit de Gemeente Westvoorne een subsidie aan de Voedselbank is toegezegd van 3000 euro.
  • -dat er ongeveer 50 pakketten per klant per jaar worden verstrekt, welke gezamenlijk 5000 euro kosten.
  • -dat het bedrag van 5000 euro in lijn is met de werkelijke kosten van de voedselbank en ook nodig is om de pakketten voor inwoners van Westvoorne te kunnen financieren.

Is van mening:

  • -dat mensen die dit nodig hebben hulp ontvangen en moeten kunnen rekenen op de basisbehoefte van voedsel.
  • -dat het aanbod, het verstrekken van voedselpakketten, de preventie en de organisatie van de voedselbank integraal onderdeel uit moet maken van het armoede beleid.

Verzoekt het college:

  • -de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves.
  • -in de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, het verstrekken van voedselpakketten, doelen en preventie daarin integraal op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij Westvoorne Diverse berichten

Stel uzelf voor, begin oktober krijgt u een brief van de gemeente dat u voor het einde van het jaar een ander huis moet zoeken, verhuizen, uw woning moet afbreken en de omgeving schoon moet opleveren....
Verzoekt het college na te gaan of de subsidie van 2019 aan de Voedselbank, aanleiding geeft de hoogte ervan te herzien en een integraal armoedebeleid op te stellen en deze in het eerst...
Door de verkoop van Eneco aandelen heeft de gemeente Westvoorne in 2020 21 miljoen mogen bijschrijven op de bankrekening. Veel gemeenten zetten dit geld in om, naast de verplichte taken van de gemeent...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief