Motie Voorwaarden maatschappelijk fonds Westvoorne

Stock_344874668

Afspraken en verplichtingen om de vrijgekomen Eneco miljoenen daadwerkelijk te besteden aan de inwoners.

verzoekt het college voor de kadernota en de begroting 2022:

Maatschappelijk fonds
- het maatschappelijk fonds in te zetten voor de volgende vier zaken van de 19 projecten: Burgerinitiatief, projecten vanuit de dorpsvisies, verenigingsleven en sport;
- het maatschappelijk fonds in te zetten voor de moties: Korenmolen Oostvoorne, Paardensport accommodatie, verkeersveiligheid +, aula begraafplaats +, schaapskooi;
- voorstellen te doen aan de raad op basis van bovenstaande lijst en voorwaarden en ter ondersteuning van initiatieven,
- deze voorstellen, bij voorkeur incidenteel en niet behorende tot de reguliere taken van de gemeente, financieel te ondersteunen vanuit het maatschappelijk fonds;
- de bijdrage vanuit de gemeente voor een project uit te keren als subsidie;
- de subsidie verordening als volgt aan te passen en te gebruiken als uitvoeringsregeling voor het maatschappelijk fonds:
o de subsidie regeling open te stellen voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke
organisaties in Oostvoorne, Rockanje en Tinte
o het subsidie plafond te verhogen naar € 100.000;
o het uit te keren bedrag aan subsidie gelijk te stellen aan de hoogte van het maatschappelijk fonds;
o in incidentele gevallen het subsidie plafond voor projecten te stellen op € 500.000, dit indien er bijvoorbeeld ook aankoop van grond / accomodatie is voorzien;

Onderwijshuisvesting Oostvoorne
- uit de algemene reserve, het deel wat niet nodig is voor een weestandratio van 1, te storten in de reserve onderwijshuisvesting Oostvoorne;
- de opbrengst uit woningbouw op de voormalige school accommodaties te storten in de reserve onderwijshuisvesting Oostvoorne, danwel één exploitatieplan te maken van de woningprojecten en de onderwijshuisvesting;
- het gevoteerde bedrag vanuit de algemene reserve voor de nieuwbouw van OVV en de verbouwing van VRR in de Drenkeling, had (deels) ook uit het maatschappelijk fonds kunnen komen, derhalve 3 miljoen te storten vanuit het maatschappelijk fonds in de reserve onderwijshuisvesting Oostvoorne

Algemeen
- zo spoedig mogelijk beleid in te zetten om alle grondgebonden eengezinswoningen van het woonbedrijf, gebouwd voor 2000, aan te bieden aan de zittende huurders en de opbrengst hiervan te storten in de reserve onderwijshuisvesting Oostvoorne, voor dat deel wat qua budget benodigd is, de overige opbrengsten te storten in de algemene reserve woningbedrijf; Diverse berichten

Brielle - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van fusiegemeente Voorne aan Zee op 23 november, organiseert Partij Voorne aan Zee op zaterdagmiddag 14 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur een Polit...
Een groene omgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. In de nabijheid van een wereldhaven vragen wonen en werken in het groen om goede afspraken en regels....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief