Motie Woonprojecten

AdobeStock_354009182-initiatief-w

Constaterende dat: - er meerdere particuliere initiatieven bestaan voor bijzondere woonvormen; - deze initiatieven zijn gepresenteerd in december 2019; - tot op heden deze initiatieven niet tot realisatie zijn gekomen

Verzoekt het college:


- te inventariseren welke initiatieven in 2019 bekend waren bij de gemeente;
- in 2020 aan de raad te rapporteren welke initiatiefnemers hun plan verder willen uitwerken en op welke wijze;
- per ultimo 31 maart 2021 per initiatief een voorstel aan de raad voor te leggen op welke wijze het initiatief tot uitvoer kan komen;
- voor het zomerreces alle initiatieven ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Diverse berichten

Vanmiddag om 16u00 is er een extra raad inzake het masterplan Voorne aan Zee. Partij Voorne aan Zee heeft een motie opgesteld, die vanavond besproken wordt door de raad en College. ...
Stel uzelf voor, begin oktober krijgt u een brief van de gemeente dat u voor het einde van het jaar een ander huis moet zoeken, verhuizen, uw woning moet afbreken en de omgeving schoon moet opleveren....
De wethouders van sport van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben op 1 september de gezamenlijke sportwebsite www.sportiefvoorneaanzee.nl in gebruik genomen. De website is bedoeld ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief