Partij Voorne aan Zee, de beste keuze

partijlogo-slogan

Veel inwoners van Voorne aan Zee zijn teleurgesteld in de landelijke en lokale politiek en twijfelen eraan of het uitbrengen van hun stem op 23 november zin heeft.

Partij Voorne aan Zee geeft je graag het volgende mee: "Als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg."

Dus stemde je bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet,dan had je geen invloed op het beleid. Stemde je op een partij die gouden bergen beloofde en dit niet waarmaakte? Dan bleef je zitten met een berg frustratie.

Partij Voorne aan Zee, een partij met een schat aan politieke ervaring, vindt jouw invloed belangrijk en gouden bergen beloven? Daar doen we niet aan.

De mens centraal en burgerparticipatie moet!

Partij Voorne aan Zee stelt de mens centraal en ziet dit ook als het enige juiste uitgangspunt. Daarom vindt Partij Voorne aan Zee het belangrijk dat inwoners meedenken en meebeslissen bij belangrijke besluiten. Dit heet burgerparticipatie.Burgerparticipatie houdt niet in dat je informatieavonden voor je inwoners organiseert om ze ergens van op de hoogte te stellen, zoals in onze regio gebruikelijk is.Het gaat om veel meer.

Juist het betrekken van inwoners bij het oplossen van problemen en samen doen wat het beste is voor Voorne aan Zee vindt Partij Voorne aan Zee belangrijk. Heb je een goed idee of een origineel initiatief? Wil je ergens over meedenken? Juist daar moet ruimte voor zijn. De gemeente moet mensen uitnodigen om actief mee te denken en te doen. Jij hebt een stem!

Een open en transparante bestuurscultuur met meer aandacht voor de menselijke maat!

Partij Voorne aan Zee staat voor een open en transparante bestuurscultuur waarbij onthullende rapporten niet weggemoffeld worden, lastige thema's in alle openheid besproken worden en de gemeenteraad altijd alle informatie ontvangt om een zorgvuldig en gewogen besluit te nemen. Tolerantie, begrip en respect voor elkaar zijn hierbij vanzelfsprekend en belangrijk, want meer aandacht voor de menselijke maat is hard nodig!

Natuurlijk beseffen wij dat dit mooie woorden zijn en dat we dit als Partij Voorne aan Zee waar moeten maken in onze nieuwe gemeente. We roepen echter niet zomaar wat. Als de grootste partij van Westvoorne zijn wij – thans in de oppositie – de meest kritische partij die al heel wat zaken voor elkaar heeft gekregen. Kijk op www.partijvoorneaanzee voor onze wapenfeiten en ons verkiezingsprogramma. Onze kandidaten, jong, ervaren en zeer ervaren, komen uit Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne en weten waarover ze praten.

Partij Voorne aan Zee, de beste keuze

Als je het anders, beter en eerlijker wil, stem dan op Partij Voorne aan Zee, de beste keuze als het gaat om jouw invloed op het beleid, een open bestuurscultuur en tolerantie en respect voor alle inwoners van Voorne aan Zee.Diverse berichten

Door de verkoop van Eneco aandelen heeft de gemeente Westvoorne in 2020 21 miljoen mogen bijschrijven op de bankrekening. Veel gemeenten zetten dit geld in om, naast de verplichte taken van de gemeent...
We staan hier op het terrein van verzorgingshuis de Swinshoek.
Besluitvorming over de RES voor Westvoorne is wederom van de agenda gehaald omdat de uitslag van de stemming mogelijk niet past in het plaatje van de regionale en RES-bestuurders....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief