Speerpunten: Ondernemers en bereikbaarheid

weekbladen-logo5

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor ondernemers en bedrijvigheid:

De gemeentelijke taak is o.a. het verbeteren van het vestigingsklimaat, het faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap, het organiseren en stimuleren van netwerken en verbindingen in de regio maar ook in het stellen van duidelijke en eenvoudige regels. De bestaande bedrijven en instellingen vormen een stevige basis in de economische structuur. Die structuur dient de gemeente Voorne aan Zee zo goed mogelijk te ondersteunen.

Partij Voorne aan Zee wil een Investeringsfonds: 'of we investeren samen, of niet.' Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 'iedereen doet mee, geen administratieve lasten en geen perceptiekosten. Uitwerking in samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.'

Partij Voorne aan Zee vindt dat alle dorpen en bedrijventerreinen aangesloten moeten zijn op openbaar vervoer, verbindingen en bedrijvenvervoer. Een goede mix van (snel)busdiensten die een goede verbinding hebben met het regionale- en landelijke OV, en daarmee verbonden zijn met kleinere Voornse lijnbussen, een Plusbus voor senioren en de Regiotaxi speciaal voor reizigers met mobiliteitsbeperkingen.

De digitale dienstverlening van de gemeente wordt beter afgestemd op de huidige mogelijkheden en wensen van ondernemers, waardoor de administratieve lasten en regeldruk verder worden teruggedrongen. Een systeem moet altijd ondersteunend zijn, waarbij persoonlijke dienstverlening altijd beschikbaar is.

Partij Voorne aan Zee wil in alle dorpen voldoende aanbod van voorzieningen voor jong tot oud en een passend aanvullend winkelaanbod dat aansluit op de (veranderende) vraag en het koopgedrag. Door winkelgebieden aantrekkelijk in te richten, met voldoende parkeermogelijkheden en een goede aansluiting op het openbaar vervoer, is behalve het winkelen, de sociale ontmoeting en verbinding essentieel.

Wij blijven werken aan betere en veiligere wegen voor een goede bereikbaarheid. Verkeerssituaties waarbij veel verkeer of 'snel en langzaam' verkeer samenkomt, wordt aangepakt en de wegencapaciteit slim ingezet. Door verdere scheiding van gemotoriseerd en langzaam verkeer ontstaat een veilige omgeving en een soepele doorstroming van het verkeer. Specifieke maatregelen worden toegepast om geluidsoverlast en de snelheid op ontsluitingswegen te beperken, in de dorpen en op de wegen in het buitengebied.

De gemeente werkt samen en is opdrachtgever voor onze lokale ondernemingen. Dat doet de gemeente open en transparant.

Als gemeente stimuleren wij een lokaal inkoopbeleid en investeren we samen met de ondernemers in een duurzame en prettig leefbare omgeving voor al onze inwoners. Diverse berichten

Dit houdt in dat de financiën op orde zijn en dat Westvoorne voor alle uitgaven niet vooraf om toestemming hoeft te vragen en dat projecten die nu in de planning staan, zoals bijvoorbeeld de Brede Sch...
Na de renovatie van de parkeerplaatsen á 285.000,00 euro, krijg je voor het dagtarief parkeren van net geen € 10,00 nu gratis schone schoenen!...
Partij Voorne aan Zee is: 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief