Vragen over de traplift aan de Schoutweg

20220221-105650traplift2

De traplift in de hal van de seniorenwoningen aan de Schoutweg dateert uit 1991. Vaak doet hij het niet en de ouderen durven er niet meer op. Ze blijven daardoor binnen.

 Partij Westvoorne constateert dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd en de onderdelen zijn in Nederland niet meer verkrijgbaar.

Veel ouderen pakken ook de brandtrap! Levensgevaarlijk..

Er is al vaak beloofd om er iets aan te doen en er liggen tekeningen voor een nieuwe lift circa 8 jaar geleden gemaakt.
Diverse berichten

Door middel van landelijke wet- en regelgeving worden wij zo goed mogelijk beschermd tegen deze risico's. Maar wij willen daarnaast als gemeente al het mogelijke doen om overlast en risico's van en va...
Verzoekt het college de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves. In de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, h...
Op donderdagavond rond 21:00 heeft er een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden, waarbij een auto met extreem hoge snelheid tegen een boom is gereden. Het motorblok kwam meters verderop in de berm terecht....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief