Windmolens en zonnevelden rondom de glastuinbouw

RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag-94

Vanuit de RES is de ambitie en strategie om zeer stevig in te zetten op het benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens.

Waar de glastuinbouw veel kansen en mogelijkheden heeft ten aanzien van zonnepanelen op waterbassins en het gebruik van warmte uit geothermie, heeft de RES vastgesteld dat het industriële karakter van de glastuinbouw mogelijkheden geeft om losse windmolens tot 45 meter hoog te ontwikkelen. Grotere (hogere) windmolens kunnen in lijnopstelling gekoppeld worden die door het kassengebied heengaat.

De gemeente Westland heeft opgemerkt geen ruimte en mogelijkheden te zien voor windmolens.


De RES is een voorbeeld hoe men verblind en verstrikt raakt in ambities en daardoor geen oog meer heeft voor de gevolgen voor onze inwoners, het landschap en het welzijn van dieren.

Partij Westvoorne is van mening dat het proces niet juist is uitgevoerd, participatie op basis van verkeerde informatie (zeer beperkt) heeft plaatsgevonden, inspraak van betrokken ruim onvoldoende is en het uiteindelijke resultaat te ingrijpend is voor mens, dier en landschap.

Partij Westvoorne stemt niet in met de voorliggende RES.Diverse berichten

In het portefeuilleplan van het Woonbedrijf staat een bedrag van € 16.000,00 voor het verduurzamen van woningen en in dit voorstel gaat het over € 65.000,00 per woning. Vanwaar het verschil?...
Citta Romana, een prachtige omgeving! Bij Partij Voorne aan Zee zijn we van mening dat we er meer beleving kunnen uithalen....
Overwegende dat de doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief