Steun voor het behoud van kunstenaarsatelier Duinzoom 8

Foto-Duinzoom-8-Rockanje-d.d.-11-8-2022

Het atelier van beeldhouwer Ben Hazelbag, die op 15 februari overleed, is er nog. Tijdens de Kunstroute, eind juni, was er een drukbezochte in memoriam-tentoonstelling van zijn werk.


 Intussen zoekt een groep betrokken Rockanjenaren uit of dit atelier aan de Duinzoom van de sloop gered kan worden.

De beste oplossing zou een investeerder kunnen bieden, die er brood in ziet het pand te kopen en te restaureren, zodat het multifunctioneel gebruikt kan worden. Dus: nuttig voor zoveel mogelijk groepen en groepjes.

Al 1153 keer ondertekend
De petitie voor het Behoud Duinzoom 8, is intussen al 1153 keer ondertekend, op papier én op internet samen. Dat laat zien dat er een breed draagvlak is voor een poging om het pand te bewaren.

Namens de Vrienden zegt Korrie Korevaart: 'Dit is een groot succes, maar we zijn er nog niet. Wij weten dat cultuur en cultuurgeschiedenis nu eenmaal tijd en geld kosten. Maar dit pand verdient serieus overleg en serieuze plannen.'

Cultuurhistorische waarde

De inrichting van een creatief centrum met dorpshuiskamer is goed te koppelen aan de inhoud van de Dorpsvisie Rockanje. Wethouder Jorriena de Jongh (Cultuur) beloofde intussen ook te overleggen met haar collega-wethouder Wilbert Borgonjen over een sociale functie. Het College van Burgemeester en Wethouders laat onderzoek doen naar de cultuurhistorische waarde van Duinzoom 8. Korevaart: 'Natuurlijk is dit geen kandidaat-rijksmonument, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dit pand met zijn bouw- en bewonersgeschiedenis een onderdeel van de geschiedenis van Rockanje uitmaakt. En ja, dat kost geld: om het te bewaren en om er wat mee te doen. Maar weg is weg. Dus moet de politiek, samen met anderen, proberen dit pand te bewaren.' De Vrienden overwegen een burgerinitiatief met het oog op hun reddingsactie. Wat een mooie kunstroute (alweer)

Wat een heerlijke gastvrijheid en inspiratie bieden onze inwoners, de kunstenaars en iedereen die betrokken is bij de kunstwerkroute.
https://partijvoorneaanzee.nl/index.php/blog/wat-een-mooie-kunstroute-alweer

Diverse berichten

Door de fractie van Partij Westvoorne wordt een motie voortgangs rapportage ingediend (zie bijlage)....
Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.