​Wethouder jaagt de kleine ondernemer het dorp uit!

parkeerspook

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is door wethouder de Graad het parkeerbeleidsplan 2021-2024, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad constateert dat het plan op meerdere punten niet voldoet, waaronder de faciliteit voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Lees Meer

Diverse berichten

Op donderdag 16 september zijn de gemeenteraden op Voorne Putten in vergadering bijeengekomen om de presentatie: "onderzoeksresultaten van de maatregelen uit de Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en ...
Wij streven ernaar om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn....
Alice Vermeer is verzocht om als raadsrapporteur de commissie te adviseren over het beleid Schuldhulpverlening. Het onderstaande advies is gepresenteerd aan de commissie....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.