Er zijn momenteel zijn berichten

Diverse berichten

De schuldenlast die is ontstaan door de ontwikkeling van Kickersbloem III wordt momenteel geschat op € 40.000.000,00....
De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de veiligheidssituatie op de Brielseweg, deRuy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne door meerdere bewoners en omwo...
In de gemeenteraad van 28 april 2021 is de verordening burgerinitiatief bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. De voorgaande verordening burgerinitiatief dateerde uit 2004....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.