Verkeersveiligheid, een onderwerp voor de Dorpsraad Oostvoorne, ideeën zijn hard nodig!

20220911_heveringseweg_2007

Het ongeval aan de Heveringseweg op 18 augustus jl., was voor Partij Voorne aan Zee aanleiding om de verkeersveiligheid nogmaals onder de aandacht te brengen bij het College van Westvoorne.

De wethouder heeft aangegeven, in de commissie van 5 september, graag in gesprek te gaan met de omwonenden.

Inmiddels heeft de wegbeheerder, het Waterschap, extra snelheidsborden geplaatst en de lantaarnpalen bestickerd met daarop de maximale toegestane snelheid.

Daarmee zijn de eerste stapjes gezet naar een veiligere omgeving. Naast de vaak te hoge snelheid blijven een aantal gespreksonderwerpen belangrijk, zoals oversteekplaatsen en veilige fietspaden. Deze moeten gevoerd worden met de verantwoordelijke wegbeheerders.

Op woensdag 14 september is er een bijeenkomst in De Man om voor Oostvoorne een dorpsraad op te richten. Vanuit een dorpsraad kunt u als inwoner de gemeente en politiek gevraagd en ongevraagd adviseren over aandachtspunten in het dorp of in de wijk. Voor Rockanje is al een dorpsraad in oprichting.

De bijeenkomst in De Man is vrij toegankelijk en start om 20u00.Diverse berichten

Bij Basisschool De Zeewinde in Rockanje neemt het aantal leerlingen toe. Om ook in de toekomst goede huisvesting te bieden, zijn twee extra klaslokalen in de school gerealiseerd. Op donderdag 24 febru...
Partij Westvoorne stelt vast dat de uitgangspunten achterhaald zijn, de doelstellingen drijfzand als basis hebben, de inwoners niet betrokken zijn en er geen sprake is van visie en ambitie om de duurz...
Partij Westvoorne verzoekt het college om beleid en huisvesting te organiseren voor arbeidskrachten....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.