Beroep aangetekend tegen de ammoniak beschikking

20240501_oci2-web

Een meerderheid van de raadsleden van de gemeente Voorne aan Zee, ondersteund door een fiks aantal commissieleden, heeft bij de Rechtbank Den Haag beroep aangetekend tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten om aan OCI Terminal Europoort een vergunning te verstrekken voor de opslag van maar liefst 60.000 ton ammoniak. 

Raads- en commissieleden Voorne aan Zee tekenen beroep aan tegen de ammoniakbeschikking.

In oktober 2023 had het College van de gemeente Voorne aan Zee, op verzoek van de gemeenteraad, een zienswijze ingediend naar aanleiding van de voorlopige beschikking. In deze zienswijze werd de nadruk gelegd op een milieu-effectrapportage (MER) vanwege de grootschalige industriële ontwikkeling en de mogelijke impact. Meer inzicht zou ook het draagvlak van de omgeving vergroten.

Ook werd op 16 november 2023 door Vrij Voorne een motie ingediend waarin bij de opslag en verlading van grote hoeveelheden ammoniak in het haven industrieel complex een MER onderzoek en veiligheidsonderzoek verplicht gesteld moest worden. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Milieueffectrapportage (MER) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.

DCMR Milieudienst RIjnmond heeft hierop gereageerd door te stellen dat er een ontwikkelperspectief is opgesteld voor de Rotterdamse haven in december 2023 waarin vermeld is dat partijen samen zullen optrekken bij lastige keuzes. Voor wat betreft de MER-procedure meldt DCMR dat, omdat het hier 60.000 ton ammoniakopslag betreft en geen 100.000 ton, geen MER procedure is vereist. Overigens is dit verankerd in de wet, DCMR heeft de juiste procedure gevolgd, maar op deze wijze wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke impact die deze ammoniakopslag heeft en met de zorgen die er leven onder de inwoners die nabij de ammoniakopslag leven. 

Bij een eventuele ramp loopt Voorne aan Zee een groot risico omdat de opslag weliswaar op Rotterdams grondgebied ligt, maar op een steenworp afstand ligt van onze gemeente. De circa 74.000 inwoners van Voorne aan Zee hebben belang bij een mooie én veilige leefomgeving. Daar moeten de "buren' en de Provincie zich goed van bewust zijn.


Partij Voorne aan Zee (PVaZ) en Inwonersbelang Voorne (IBV) namen vervolgens het initiatief tot deze beroepsprocedure. Als volksvertegenwoordigers voelden zij hun zorgplicht ten aanzien van de inwoners van Voorne aan Zee en dit gold ook voor de 32 raads- en commissieleden die het beroepschrift met hen ondertekenden.


×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Vanavond in gesprek op LINQ media

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://partijvoorneaanzee.nl/