Kies wijzer: een overzicht waar wij voor staan

Alles-in-één overzicht: Bestuurscultuur en Dienstverlening, Bereikbaarheid en Ondernemerschap, Wonen en de speerpunten voor alle kernen en dorpen.

Lees Meer

Bekijk de oproep van de 3 Burgemeesters

Op woensdag 23 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees Meer

Rectificatie standpunten overzicht weekbladen

Onderstaand een nieuw overzicht van alle partijen. Eerst lijst 1 tot en met 5, daaronder lijst 6 tot en met 10

Lees Meer

Geen verdozing op Voorne

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis willen grote distributiecentra op Voorne.

Lees Meer

Sociaal maatschappelijke woningbouw

We staan hier op het terrein van verzorgingshuis de Swinshoek.

Lees Meer

Ondernemers op Voorne (aan Zee)

Onze ondernemers zorgen voor bruisende kernen, werkgelegenheid, voor de inwoners en toekomstperspectief voor onze leefomgeving.

Lees Meer

Gemeentehuizen en dienstverlening Voorne aan Zee

Een bereikbare dienstverlening in onze kernen, daarvoor is geen nieuw duur gemeentehuis nodig.

Lees Meer

Onze buitenruimte op orde

Een opgeruimde en nette buitenruimte zorgt voor een prettige en veilige omgeving.

Lees Meer

Drukte op de weg en veiligheid in het verkeer

Een belangrijk thema voor Partij Voorne aan Zee is veiligheid in het verkeer.

Lees Meer

Citta Romana: een prachtige woonomgeving

Citta Romana, een prachtige omgeving! Bij Partij Voorne aan Zee zijn we van mening dat we er meer beleving kunnen uithalen.

Lees Meer

Landschapsvisie Voorne aan Zee

Bij het opstellen van een gemeentelijke visie gaat het om een veelheid van vragen, antwoorden en gegevens, zowel op maatschappelijk als op landschappelijk gebied. Alleen wanneer deze in samenhang met elkaar gesteld, gegeven en verwerkt worden, kan een goed onderbouwde toekomstvisie opgesteld worden, op basis waarvan richting gegeven kan worden aan toekomstige ontwikkelingen.

Lees Meer

Paardensport en ruiterroutes op Voorne

Ons gebied is een echte paardengemeente. En dat willen we graag zo houden.

Lees Meer

Standpunten Partij Voorne aan Zee

Partij Voorne aan Zee is: 

Lees Meer

Speerpunten: Bestuurscultuur en Dienstverlening

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening: De gemeente is er voor de inwoner.

Lees Meer

Speerpunten: Ondernemers en bereikbaarheid

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Lees Meer

Kern en dorpenbeleid, speerpunten per dorp

"Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en is een eenheid in verscheidenheid"

Lees Meer

Speerpunten over wonen

 Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:

Lees Meer

Passend onderwijs op Voorne aan Zee

Het doel van passend onderwijs is om leerlingen de kans te geven hun talent aan te spreken in een veilige en kansrijke omgeving. Dit betekent voor scholen dat zij vanuit hun zorgplicht hulp en zorg bieden, zodanig dat elke leerling zich gezien en gewaardeerd voelt.

Lees Meer

Karakteristieke gebouwen behouden als woning

Film over het behouden en hergebruiken van karakteristieke panden als nieuwe woning(en) op Voorne aan Zee.

Lees Meer

Onze prachtige en waardevolle cultuur

Film over onze cultuur van Voorne aan Zee

Lees Meer

Hoe belangrijk is gezondheid?

Wie gezond is, wie goed in z'n vel zit, kan voluit meedoen in de samenleving. Maar door grote,
groeiende gezondheidsverschillen, raken met name kwetsbare doelgroepen op achterstand.

Lees Meer

Visie op Zorg en Welzijn

Presentatie visie op Zorg en Welzijn

Lees Meer

Veiligheid op straat in Voorne aan Zee

Een veilige leefomgeving heeft continu aandacht nodig. De beleving van (on-) veiligheid kent veel aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Een veilige leefomgeving is belangrijk, ook in Voorne aan Zee. 

Veel jongeren op de kieslijst van Partij Voorne aan Zee!

In gesprek met: Nolay van Dijk, volgt een opleiding en reviseert scheepsmotoren, Tess Priester, jurist, Marin Diepstraten, kite-surfleraar en Maurice Razenberg , in dienst bij de politie, lieten zich interviewen over hun drijfveren.

Lees Meer

Veiligheid op straat in Voorne aan Zee

Een veilige leefomgeving heeft continu aandacht nodig. De beleving van (on-)veiligheid kent veel aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Een veilige leefomgeving is belangrijk, ook in Voorne aan Zee.

Lees Meer

Partij Voorne aan Zee, de beste keuze

Veel inwoners van Voorne aan Zee zijn teleurgesteld in de landelijke en lokale politiek en twijfelen eraan of het uitbrengen van hun stem op 23 november zin heeft.

Lees Meer

Verkiezingsprogramma 2023 - 2026

Het verkiezingsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2026.

Lees Meer

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.